ROCZNIKI:

 

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIX, 2020


I. THEOLOGY OF SPIRITUALITY

Kozłowski Tomasz, The Role of God’s Word in Priestly Formation: Selected Issues

Korbut Ewa, The Holy Family as a Model of the Spiritual Life in Bl. Bolesława Lament’s Teaching

Lequin Yves-Marie, “Why have I become a burden to you?” Disability and Holiness: A Reading of Job 7:20


II. DOGMATIC THEOLOGY

Ozorowski Mieczysław, St. Augustine’s Personal Experience of Marriage and Family and his Influence on the Theology of Marriage

Sienkiewicz Edward, Scientia Fidei – Science or Life?


III. FUNDAMENTAL THEOLOGY

Artemiuk Przemysław, A Substantiation of the Historicity of Jesus in Antonio Socci’s Apology: A Presentation and Critique

Proniewski Andrzej, Ratzinger’s Reflections on the Staurological Foundation of the Resurrection


IV. MORAL THEOLOGY

Zadykowicz Tadeusz, Baptism as the Beginning of the Path to Moral Perfection in One’s Personal and Social Life


V. BIBLICAL THEOLOGY

Kowalczuk Marek, How to Gain Wisdom of Heart: The Meaning of the Rhetorical Structure of Psalm 90


VI. PASTORAL THEOLOGY

Lipiec Dariusz, Pastoral Care of the Disabled in the Directory for Catechesis Published on March 23, 2020

Młyńska Elżbieta, A Catechumenal Model of Catechesis to Prepare Children for First Holy Communion in the Archdiocese of Białystok


VII. ECUMENISM

Warzeszak Józef, Benedict XVI’s Ecumenical Dialogue with the Eastern Orthodox Church


VIII. HISTORY OF THE CHURCH

Kasabuła Tadeusz, The Statutes of the Cathedral Chapter of Vilnius Before the Partition of Poland

Szot Adam, The Archbishop of Białystok Romuald Jałbrzykowski and His Curia’s Efforts to Release Priests Arrested in the USSR After the Second World War


IX. REPORTS, REVIEWS

Jakoniuk Leszek Marius, Sprawozdanie z działalności Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2019/2020

Tom do pobrania:

 

Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” na podstawie umowy nr 405/WCN/2019/1 z dnia 4.07.2019 roku.