ROCZNIKI:

 

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018


I. MORAL THEOLOGY

Smykowski Krzysztof, Ecological Conversion and Its Pastoral Ministry as a Stipulation for True Reconciliation

Szczecina Grzegorz Kamil, Bl. Fr. Jerzy Popieluszko’s Patriotic Model: St. Maximilian M. Kolbe, the Martyr of Auschwitz-Birkenau

Wojtkun Jarosław, The Natural and Supernatural Dimensions of Priestly Formation

Zadykowicz Tadeusz, The Ethics of Tourism: Determining the Fundamental Moral Issue, Part I


II. DOGMATIC THEOLOGY

Proniewski Andrzej, Between Tradition and Modernity—Dogmatic Theology’s Correlative Task

Rabczyński Paweł, Culture and Religion


III. PASTORAL THEOLOGY

Goleń Jacek, The Challenges of Accompanying Families in Light of the Apostolic Exhortation Amoris Laetitia

Lipiec Dariusz, The Normative Dimension of the Pastoral Formation of Seminarians

Pyźlak Grzegorz, The Role of the Sacraments of Christian Initiation in Preparing the Faithful for Marriage and Family Life

Święs Kazimierz, The Moral Dimension of the Religiosity of Poles in an Era of Systemic Change


IV. MARIOLOGY

Jagodziński Marek, Mother of the Communion of the Incarnation


V. THEOLOGY OF BEAUTY

Cieślik-Klauza Joanna, Passion Music at the Turn of the XX and XXI Centuries, Part I: Sofia Gubaidulina and Wolfgang Rihm

Tom do pobrania:

 

Umiędzynarodowienie czasopisma ROCZNIK TEOLOGII KATOLICKIEJ poprzez zamieszczenie artykułów wyłącznie w języku angielskim, a także upowszechnienie w skali międzynarodowej wyników badań naukowców, w tym pracowników Uniwersytetu w Białymstoku - zadanie finansowane w ramach umowy 771/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

 

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018


I. BLESSED MICHAEL SOPOCKO

Ciereszko Henryk, Blessed Michael Sopocko: The Apostle of Divine Mercy

Olszewski Mieczysław, Blessed Michael Sopocko: A Zealous Pastor

Skreczko Adam, Blessed Michael Sopocko: Pedagogue and Educator

Zabielski Józef, Blessed Michael Sopocko: A Closer Look at the Mystery of Divine Mercy


II. CATECHETICS

Jakoniuk Leszek Marius, Numbers 748 and 749 of The French and Polish Version of Catechism of the Catholic Church from the Translational Perspective; an Example of the Theological Effects of Translation

Mąkosa Paweł, The Religious Education of Polish Youth in the Face of Changes in Religiosity

Zając Marian, Educational Possibilities in Contemporary Schools


III. LAW

Sierocka Iwona, Social Insurance for Religious and Clergy in Polish Legislation

Uricchio Antonio, Radwanowicz-Wanczewska Joanna, Respecting an Individual’s Subsistence Minimum in Administrative Enforcement Proceedings


IV. ANTHROPOLOGY

Kramkowska Emilia, The Aging Human Body as a Biological or Sociocultural Reality: A Study Based on the Writings of Select Christian Philosophers and Research on the Elderly

Szorc Katarzyna, The Emotional Intelligence of Teacher Candidates

Wróblewska Monika, Expanding the Boundaries of Self: Self-Realization, Trangression, and Creative Competence

Tom do pobrania:

 

Umiędzynarodowienie czasopisma ROCZNIK TEOLOGII KATOLICKIEJ poprzez zamieszczenie artykułów wyłącznie w języku angielskim, a także upowszechnienie w skali międzynarodowej wyników badań naukowców, w tym pracowników Uniwersytetu w Białymstoku - zadanie finansowane w ramach umowy 771/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

 

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018


I. CATECHETICS

Młyńska Elżbieta, Jakoniuk Leszek Marius, Archbishop Edward Kisiel: The “Primary Catechist” of the Diocese


II. BIBLICAL THEOLOGY

Dzikiewicz Daniel, The Dogmatic Constitution on the Church Lumen Gentium and Interpretation of Lk 1, 34 as the Expression of the Vow of the Eternal Virginity of Mary


III. ECCLESIOLOGY

Kasprzak Artur Antoni, „Rewolucja kopernikańska” na Soborze Watykańskim II? Analiza historyczno-teologiczna redakcji drugiego rozdziału Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, o Ludzie Bożym


IV. ECUMENISM

Budniak Józef, Ecumenism in Poland – movement full of contrasts

Cieślik-Klauza Joanna, Jakoniuk Leszek Marius, Nerkowski Maciej Bogumił, Songs of Taizé

Rafałowska Elżbieta Agnieszka, La ricostruzione storiografica dei primi contatti tra la Comunità Ecumenica di Taizé e la Chiesa polacca

Zatyka Marcin, La comunidad ecuménica de Taizé y los cambios políticos en Polonia a fines del siglo XX


V. THEOLOGY OF BEAUTY

Cieślik-Klauza Joanna, Passion Music at the Turn of the XX and XXI Centuries, Part II: Tan Dun and Osvaldo Golijov

Lorent Leszek, Et tua res agitur... – I ciebie rzecz dotyczy. Marcina Błażewicza studium ludzkiej wolności

Maluga Joanna, Ludowe pojmowanie wiary w kompozycji Missa sine nomine Ignacego Zalewskiego

Szkiłądź Piotr, Ampułki pielgrzymie jako „pamiątki’’ z miejsc świętych


VI. LITURGY

Syczewski Tadeusz, Formacja katolików świeckich do modlitwy Liturgią Godzin


VII. CANON LAW

Krakowski Kamil, Processus brevior coram Episcopo – Czy każdy biskup jest kompetentny do wydania wyroku stwierdzającego nieważność małżeństwa w procesie skróconym?

Deryło Michał, Le cause per la dimissione dallo stato clericale secondo le competenze della Congregazione per la Dottrina della Fede


VIII. THEOLOGY OF BENEDICT XVI

Kluz Marek, Miłość jako prawo Nowego Przymierza w świetle Deus caritas est Benedykta XVI

Proniewski Andrzej, Joseph Ratzinger’s Philosophical Theology of the Person


IX. THEOLOGY OF POPE FRANCIS

Zatwardnicki Sławomir, Wizja teologii w wypowiedziach papieża Franciszka


X. HISTORY OF THE CHURCH

Kasabuła Tadeusz, Sesje Kapituły Katedralnej Wileńskiej w okresie przedrozbiorowym

Kakareko Andrzej, „Fabrica ecclesiae kalinoviensis” w II poł. XVIII w. i na pocz. XIX w.

Łupiński Józef, Formacja patriotyczna żołnierzy Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie (1939-1945)

Niewiński Łukasz, Papieska Gwardia Szwajcarska na łamach czasopisma „Der Schweizergardist” w latach 2007-2017


XI. ETHICS

Kobyliński Andrzej, Etyka bez metafizyki? Moralne implikacje myślenia postmetafizycznego

Zabielski Józef, Degradacja życia religijno-moralnego jako zagrożenie ładu społeczno-cywilizacyjnego

Zadykowicz Tadeusz, The Ethics of Tourism: Determining the Fundamental Moral Issue, Part II


XII. REPORTS AND REVIEWS

Jakoniuk Leszek Marius, Sprawozdanie z działalności Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2017/2018

Dziuba Andrzej F., ks. Józef Zabielski, Kult Miłosierdzia Bożego jako religijno-moralne wyzwanie współczesności, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2017, ss. 133

Jakoniuk Leszek Marius, Sabine Laplane, Frère Roger de Taizé. Avec presque rien..., Les Editions du Cerf, Paris 2015, ss. 526

Jakoniuk Leszek Marius, Silvia Scatena, Taizé una parabola di unità. Storia della communita dalle origini al concilio dei giovani, Bologna 2018, ss. 876

Proniewski Andrzej, O. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE, Kościół bez Kościoła. Świadectwo Wiary, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2014, ss.163

Proniewski Andrzej, O. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE, Proegzystencja Kościoła, Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, ss. 203

Proniewski Andrzej, O. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE (red.), Wyjątkowość Kościoła katolickiego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2018, ss.252

Zabielski Józef, bp Andrzej F. Dziuba, Tylko Bóg. Z nauczania pasterskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2018, ss. 332

Zabielski Józef, bp Andrzej F. Dziuba, Matka Boża z Damaszku, Warszawa 2018

Tom do pobrania: