ROCZNIKI:

 

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016

Proniewski Andrzej, Słowo wstępne


I. ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA

Jasiński Marek, Pozytywne myślenie w rozwoju człowieka

Korziński Ireneusz, Podmiotowość prawna dziecka nienarodzonego

Podhajski Maksym, Богословская антропология по учению митрополита Сурожского Антония (1914-2003)

Rzeszowski Wojciech, Formacja ludzka w przygotowaniu do kapłaństwa


II. TEOLOGIA DOGMATYCZNA

Kubicki Dominik, Akwinatowy sens analogiczności teologii jako nauki – wiary in statu scientiae

Lekka Dorota, Dzieło uobecnienia zbawczych tajemnic Chrystusa w ujęciu Wacława Hryniewicza OMI


III. HISTORIA KOŚCIOŁA

Frykowski Janusz Adam, Dzieje parafii unickiej pw. Kuźmy i Damiana w Klątwach do 1875 roku

Kasabuła Tadeusz, Prałatury i kanonie de gremio Kapituły Katedralnej Wileńskiej w okresie przedrozbiorowym

Królak Stanisław M., Wierność powołaniu – ksiądz Kazimierz Świątek (1914-2011)

Olszewski Mieczysław, Ksiądz Michał Sopoćko jako profesor wykładowca w Wilnie i w Białymstoku

Sychowicz Krzysztof, Działania władz komunistycznych wobec Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku

Szot Adam, Z Wilna do Białegostoku. Początki Seminarium Duchownego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Słonimskiej 8

Zavadzka Alina, Likwidacja Wileńskiego Seminarium Duchownego w 1945 roku

Tom do pobrania:

 

 

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016


I. CATECHETICS

Mąkosa Paweł, State school as an entity providing Catholic Religious Education?

Skłodowski Bogdan, La « pédagogie de la mémoire » de Jean-Paul II sur la base de son premier voyage apostolique en Pologne (1979)

Zając Marian, A quarter-century-old publication of the Catechism of the Catholic Church in the context of Polish catechesis


II. FUNDAMENTAL THEOLOGY

Ciereszko Henryk, Veritative argument against the life and thought of Edith Stein

Kobyliński Andrzej, Is atheism winning in Europe? The future of Christianity in the Western world

Koptas Rafał, Church in the live and teaching of theologian Stanislaw Piotrowski


III. MORAL THEOLOGY

Kluz Marek, Concern for the moral order in the field of human sexuality

Zadykowicz Tadeusz, Moral boundaries of beauty


IV. PASTORAL THEOLOGY

Lipiec Dariusz, The implications of the teaching of Pope Francis for youth ministry during World Youth Day in Krakow

Olszewski Mieczysław, Preaching the Gospel...

Pyźlak Grzegorz, Marriage as a vocation


V. CANON LAW

Gierałtowski Tomasz, A few words about the difficulties in the procedure for nullitas matrimonii and the Metropolitan Court in Bialystok

Krakowski Kamil, La figura ed i compiti processuali del Vescovo diocesano nel processo matrimoniale secondo la riforma del Papa Francesco

Kwiatkowski Damian, The priest, the acolyte and the lay man determined, if necessary, as the ministers of Holy Communion


VI. REPORTS AND REVIEWS

Jakoniuk Leszek M., Sprawozdanie z działalności Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2015/2016

Dziuba Andrzej F., ks. Józef Zabielski, Roztropność, męstwo, umiarkowanie i sprawiedliwość jako wyznaczniki chrześcijańskiej moralności. Studium tomistyczno-aksjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, 204 s.

Kalniuk Jan, Andrzej A. Napiórkowski OSPPE, Maryja jest piękna. Zarys mariologii i maryjności, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe, Kraków [2016], 280 s.

Plata Łukasz, Andrzej Derdziuk OFMCap, W odpowiedzi na dar powołania, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, 174 s.

Wyszowadzki Władysław, Andrzej Franciszek Dziuba, biskup łowicki. Jedyny Bóg. Z nauczania pasterskiego 2013-2014,Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, 336 s.

Zakrzewski Grzegorz, Andrzej Napiórkowski OSPPE, Kościół w Maryi. Maryja w Kościele, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – Wydawnictwo Jedność, Kraków – Kielce 2016, 215 s.

Tom do pobrania:

 

Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji w Roczniku Teologii Katolickiej finansowane w ramach umowy 548/P-DUN/2016 i 548/1/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę