ROCZNIKI:

 

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015

Proniewski Andrzej, Słowo wstępne


I. TEOLOGIA PAPIEŻA FRANCISZKA

Drożdżewicz Piotr, Misyjne przeobrażenie Kościoła i nawrócenie duszpasterstwa w świetle adhortacji Evangelii gaudium

Makowski Paweł Adam, Pastoralny wymiar nauczania papieża Franciszka do dyplomatów

Proniewski Andrzej, Theological issues in the ecological encyclical Laudato si


II. HERMENEUTYKA

Barth Grzegorz, Karl Barth’s doctrine about Menschlichkeit Gottes. Theological and hermeneutical implications

Wierzbicki Alfred Marek, Hermeneutyka ojcostwa w prozie Brunona Schulza

Zabielski Józef, Prawo naturalne jako hermeneutyczna podstawa etyki uniwersalnej

Zawadzki Andrzej, Teologia jako wyzwanie dla hermeneutyki (radykalnej)


III. TEOLOGIA DUCHOWOŚCI

Kimsza Radosław, The spirituality of St. John XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) and his ministry of teaching in the encyclical of his pontificate (1959-1963)

Lequin Yves-Marie, Mélancolie de la Beauté. L’hymne à Pulchritudo de saint Augustin

Paszkowska Teresa, Misterium życia konsekrowanego – wyzwania i nadzieje naszych czasów

Paszkowska Teresa, Three notions important for consecrated life: Christ-forming – the formation of persons – humility

Puchalska-Dąbrowska Bernadetta, Potrydencki ideał życia zakonnego na przykładzie staropolskich żywotów św. Teresy od Jezusa


IV. TEOLOGIA PASTORALNA

Kobyliński Andrzej, Etyczne aspekty stosowania psychologii w przestrzeni życia religijnego

Lipiec Dariusz, Lojalność względem Kościoła w świetle marketingu partnerskiego

Skłodowski Bogdan, Pedagogia czterech progów wiary w biblijnej katechezie dorosłych Mess’AJE


V. TEOLOGIA RODZINY

Brzeziński Mirosław, Głoszenie Ewangelii życia i miłości misją rodziny

Dakowicz Andrzej, Małżonkowie transgresyjni i zachowawczy – psychologiczna analiza szansy powodzenia i ryzyka rozpadu związku małżeńskiego

Dąbrowska Joanna E., Universal values of Klementyna Tańska-Hoffmanowa’s pedagogy

Krzesińska-Żach Beata, Dom rodzinny jako obszar zainteresowań współczesnej pedagogiki rodziny

Zadykowicz Tadeusz, Komplementarność argumentacji w stanowisku Kościoła katolickiego na temat początku życia ludzkiego

Tom do pobrania:

 

 

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015


I. TEOLOGIA DIALOGU

Budniak Józef, Ekumenizm na Śląsku Cieszyńskim z perspektywy końca XX stulecia i początku XXI wieku

Kimsza Radosław, Życie konsekrowane a ekumenizm


II. MARIOLOGIA

Nosek Anna, Matka Boża Dziewica w poezji Młodej Polski

Zatwardnicki Sławomir, Niepokalane Poczęcie. Czy łaska Odkupienia działa wstecz?


III. TEOLOGIA MORALNA

Dziuba Andrzej F., Spowiednik wobec penitenta z problemami bioetycznymi

Kluz Marek, Nadzieja w życiu i postawie moralnej człowieka w świetle encykliki Spe salvi Benedykta XVI

Olek-Redlarska Zofia, Rozumienie pojęć moralnych w wychowaniu moralnym dzieci młodszych. Empatia i motywacja do zachowań moralnych

Wójcik Piotr, La clonazione umana nella letteratura bioetica italiana. Il fatto biologico. Lo scopo riproduttivo e terapeutico

Zadykowicz Tadeusz, Klauzula sumienia w szkole


IV. SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Jakoniuk Leszek M., Sprawozdanie z działalności Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2014/2015

Kalisz Łukasz, Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „(R)ewolucja macierzyństwa”

Młyńska Elżbieta, Les Seuils de la Foi, Entrer dans la foi avec la Bible. Jalons pour une catéchèse d’adultes. Institut international Foi Art et Catéchèse, Seconde édition révisée, Parole et Silence, Paris 2009

Najda Andrzej Jacek, ks. Roman Bartnicki, Kinga Kłósek, Metody interpretacji Nowego Testamentu. Wprowadzenie, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2014, 291 s.

Tomaszewski Jarosław, Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej, Las Cinco Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano, Bogotá 2014, 956 s.

Tom do pobrania: