ROCZNIKI:

 

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/1, 2013


I. TEOLOGIA BENEDYKT XVI

Gacia Tadeusz, Odniesienia do klasycznych źródeł przedchrześcijańskich w nauczaniu papieża Benedykta XVI

Ozorowski Mieczysław, Papieża Benedykta XVI nauka o miłości małżeńskiej

Proniewski Andrzej, Józefa Ratzingera recepcja Soboru Watykańskiego II

Smentek Izabella, Wiara jest nadzieją. Teologiczne implikacje encykliki „Spe salvi”

Turowski Wojciech, Benedykta XVI nauczanie na temat homilii

Warzeszak Józef, Duch Święty a Kościół w ujęciu Benedykta XVI

Zatwardnicki Sławomir, Synteza hermeneutyki historycznej i hermeneutyki wiary. Egzegetyczny testament Benedykta XVI

Tom do pobrania:

 

 

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013


I. HISTORIA

Bielawska Anna, Antropologiczne podstawy doskonałości chrześcijanina według nauczania biskupa Edwarda Kisiela

Wilczewski Waldemar F., Biskup Edward Kisiel wobec przemian społeczno-politycznych na Białostocczyźnie w początku lat 80. XX wieku


II. TEOLOGIA RODZINY

Cameron Paul, The Family and Marriage as Victims of the Gender Revolution

Kuby Gabriele, Gender – die anthropologische Revolution der Gegenwart


III. TEOLOGIA PASTORALNA

Dec Ignacy, „Być solą ziemi” – wyzwanie dla wiary

Misiaszek Kazimierz, „Być solą ziemi” jako zadanie katechetyczne

Olszewski Mieczysław, Teologia pastoralna w przededniu święceń kapłańskich bł. ks. Michała Sopoćki


IV. MISCELLANEA

Ciereszko Henryk, Objawienia prywatne jako wyzwanie duszpasterskie

Degórski Bazyli, „Wstęp” św. Hieronima do jego przekładu „Kroniki” Euzebiusza z Cezarei

Dziuba Andrzej, Wyzwania miłości znaczonej wolnością

Jakoniuk Leszek M., „L’Exultet” – une catéchèse vécue

Komarnicki Konrad Filip, Etos mnicha wojownika w kontekście teologii wojny na podstawie „Reguły Templariuszy” i „Pochwały Nowego Rycerstwa” św. Bernarda z Clairvaux

Zabielski Józef, Eschatologiczny wymiar ludzkiego cierpienia i śmierci


V. SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Dzięgielewska Anna, Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2012/2013

Dziuba Andrzej F., Dariusz Wołczecki, „Il sacerdote come mistagogo dell’Eucaristia. Ricerca spirituale sulla mistagogia liturgica alla luce dell’insegnamento di Giovanni Paolo II”, Roma 2012, ss. 389

Dziuba Andrzej F., Charles C. Mann, „1493. Świat po Kolumbie”, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2012, ss. 712

Krasnodębski Mikołaj, Stefan Szary, „Pytając o Boga. Refleksja z bł. Janem Pawłem II”, Wydawnictwo Michalineum 2013, ss. 159

Rychlicki Czesław, Ks. Radosław Kimsza, „Od obrazu do podobieństwa. Tomasza Kard. Špidlika (1919-2010) teologia duchowości”, Oficyna Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2013, ss. 298

Skreczko Adam, Łukasz Kalisz, „20-lecie Studium Teologii w Białymstoku”, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok, ss. 163

Proniewski Andrzej, Sławomir Zatwardnicki, „Ateizm urojony. Chrześcijańska odpowiedź na negację Boga”, Kraków 2013, ss. 226

Tom do pobrania: