ROCZNIKI:

 

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012


I. NAUKA

Ozorowski Edward, Nauka i wiara

Proniewski Andrzej, Wiara fundamentem pewności poznania

Chorąży Mieczysław, Złożoność i hierarchia organizmów żywych

Dulak Józef, Medycyna regeneracyjna w świetle relacji między nauką a religiami

Janik Jerzy A., Fizyka a problem Boga – pokora fizyka

Maryniarczyk Andrzej, Metafizyka jako ancilla scientiae (Nauki przyrodnicze: metafizyka – wiara)

Pużyński Stanisław, Eutanazja – refleksje psychiatry

Ratajczak Mariusz Z. , Komórki macierzyste i ich potencjalne wykorzystanie w klinice

Zabielski Józef, Personalistyczny normatyw bioetyki


II. WIARA

Ozorowski Edward, Anatomia wiary (przyczynek do dialogu nauki z wiarą)

Skreczko Adam, Eutanazja jako fałszywe miłosierdzie

Wróbel Józef, Bioetyka a wiara

Tom do pobrania:

 

 

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012


I. TEOLOGIA

Proniewski Andrzej, Wiara źródłem apostolstwa w świecie

Adamczyk Dariusz, Przesłanie dotyczące grzechu i nawrócenia w „Dziejach Apostolskich”

Grondelski John, The Sacrament of Marriage as Vocation

Kimsza Radosław, Cezarego z Arles (470/471-542/543) rozumienie symboli „Apokalipsy św. Jana Apostoła” (1-9)

Pietrusiak Paweł, Kościół u apologetów greckich II wieku

Turowski Wojciech, Dialog zbawienia w kontekście Roku Wiary

Wojda Jacek, La question monothélite et l’engagement des Églises d’Occident, plus spécialement celle des Francs jusqu’au synode de Latran (649)

Zieziula Bogusław, Zstąpienie Chrystusa do piekieł jako zbawcze wydarzenie w historii zbawienia


II. PRAWO

Góralski Wojciech, Metropolia i metropolita w wymiarze prawnym – wczoraj i dziś (w dwudziestą rocznicę utworzenia Metropolii Białostockiej)

Szyran Jerzy, Baranouski Karl, Życie ludzkie jako przedmiot i podmiot prawa


III. MISCELLANEA

Puchalska-Dąbrowska Bernadetta, Literacki kształt wspomnień o Błogosławionej Bolesławie Lament w dokumentach procesów kognicyjnego i informacyjnego

Zadykowicz Tadeusz, Formacja moralna w pluralistycznym społeczeństwie – koncepcje i metody

Jakoniuk Leszek M., „L’Exultet” – La Bonne Nouvelle chantée


IV. SPRAWOZDANIA

Dzięgielewska Anna, Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2011/2012

Proniewski Andrzej, Człowieczeństwo Boga. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Towarzystwa Teologów Dogmatyków w dniach 17-19.09.2012 roku

Dzięgielewska Anna, Sprawozdanie z warsztatów duszpasterskich 14-15 II 2012 roku

Szot Adam, Sprawozdanie ze zjazdu księży profesorów i wykładowców historii Kościoła. Wigry, 11-13.04.2012 roku


V. RECENZJE

Ozorowski Edward, Francis Cardinal George, OMI, „God in Action. How Faith in God can Address the Challenges of the Word”, New York 2011, ss. 230

Tom do pobrania: