ROCZNIKI:

 

Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011


I. ARTYKUŁY

Kasabuła Tadeusz, „Rocznik Teologii Katolickiej” w pierwszym dziesięcioleciu swego istnienia

Proniewski Andrzej, Bibliografia artykułów w biuletynach i rocznikach Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w pierwszym dziesięcioleciu swego istnienia

Lechowicz Wiesław, Duszpasterstwo powołaniowe powołaniem dzisiejszego duszpasterstwa

Dziewulski Grzegorz, Epifanijny charakter tożsamości człowieka i jego znaczenie dla obecności kościoła w społeczeństwie (po)nowoczesnym

Pietrusiak Paweł, Kościół jako fraternitas według Cypriana z Kartaginy

Zabielski Józef, Biblijna aksjologia życia społecznego chrześcijan

Murziński Paweł, Światopogląd a wiara w Boga we współczesnym świecie

Proniewski Andrzej, Problematyka wiary w nauczaniu Benedykta XVI

Skreczko Adam, Zrzeszenia eklezjalne jako pomoc życia wiarą

Turowski Wojciech, Komunikacja Słowa Bożego a komunikat zwrotny

Stala Józef, Umiejętność działania nauczyciela religii i katechety. Kierunki formacji kształtowania umiejętności pedagogiczno-katechetycznych

Puchalska-Dąbrowska Bernadetta, Egzempla z życia świętych w Dyrektorium bł. Bolesławy Lament

Wierzbicka Barbara, O zwierzętach rodem z Biblii w polskich XVI-wiecznych romansach rycerskich

Dzięgielewska Anna, Wychowanie patriotyczne młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania jako element duszpasterstwa młodzieży

Kalisz Łukasz, Wychowanie bez przemocy w systemie prewencyjnym ks. Jana Bosko

Chorab Monika, Ujęcie zła w filozofii Paula Ricoeura, Jeana Naberta i Gabriela Marcela


II. MATERIAŁY, SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Kasabuła Tadeusz, Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2009/2010

Kasabuła Tadeusz, Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2010/2011

Dzięgielewska Anna, Sprawozdanie z warsztatów duszpasterskich (01-02.03.2011 r.)

Dzięgielewska Anna, Edward Ozorowski, „Słownik podstawowych pojęć teologicznych”, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007, ss. 376

Zabielski Józef, Paweł Murziński, „New Age czyli współczesna Wieża Babel”, Wydawnictwo św. Jerzego, Białystok 2010, ss. 292

Puchalska-Dąbrowska Bernadetta, Adam Skreczko, „Rola Kościoła katolickiego w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców w Polsce”, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2011, ss. 540

Osewska Elżbieta, Józef Stala (red.), „Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania”, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005, ss. 512

Skreczko Adam, Józef Stala, Elżbieta Osewska (red.), „W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne. Problemy i wyzwania”, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2007, ss. 382

Kimsza Radosław, S. Marciano, P. Pellicanò, „«... secondo il mio cuore...» (Ger 3, 15) Sessualità, affettività e vocazione all’amore: un itinerario formativo, un cammino spirituale”, San Paolo Edizioni 2001, ss. 407

Swędrowski Jerzy, Jerzy Niestępski, „Twórczość homiletyczna biskupa Mikołaja Sasinowskiego w latach 1970-1982 oraz jej aspekty pastoralne”, Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach, Warszawa 2009, ss. 224

Swędrowski Jerzy, Gerard Siwek CSsR, „Rekolekcje wczoraj i dziś”, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2011, ss. 238

Tom do pobrania: