ROCZNIKI:

 

Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009


X lat Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku 1999-2009

Ozorowski Edward, Nauki potrzebują teologii

Kasabuła Tadeusz, X Lat Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej


I. ARTYKUŁY

Ozorowski Edward, Fides qua – fides quae

Dziuba Andrzej Franciszek, Starsi kapłani we wspólnocie Kościoła diecezjalnego

Góralczyk Paweł, Odkryć w sobie niepowtarzalną godność

Zabielski Józef, Chrześcijańskie miłosierdzie jako personalistyczna zasada życia społecznego

Machniak Jan, Boże Miłosierdzie w doświadczeniu św. Faustyny Kowalskiej i w teologii bł. ks. Michała Sopoćki – dynamika przyjaźni duchowej

Najda Jacek, Święty Paweł a areopagi współczesności

Skreczko Adam, Zadania rodziny jako Kościoła Domowego

Stala Józef, Wybrane wymiary wychowania ludzkiego w rodzinie

Rostkowski Zbigniew, Życie i działalność pasterska ks. bp. Franciszka Jaczewskiego (1832-1914)

Dzięgielewska Anna, Przynależność do Kościoła a problem zbawienia według „Lumen Gentium” i „Dominus Iesus”

Puchalska-Dąbrowska Bernadetta, Aktualność św. Elżbiety Węgierskiej jako małżonki i matki w świetle materiałów formacyjnych Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 2007-2008

Hofman Johannes, Znaczenie Kościoła Rzymskiego i jego biskupa dla Kościoła powszechnego od „konstantyńskiego przełomu” do Soboru Chalcedońskiego (451)


II. MATERIAŁY, SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Dziuba Andrzej F., O. Stanisław Józef Płatek OSPPE, „Wybrane zagadnienia z historii i duchowości paulinów”. Paulinianum, Wydawnictwo Zakonu Paulinów, Jasna Góra – Częstochowa 2009, 362 s.

Dziuba Andrzej F., Ks. Czesław Parzyszek SAC, „Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła”. Wydawnictwo Księży Pallotynów „Apostolicum”, Ząbki 2007, 797 s.

Dziuba Andrzej F., Ks. Edmund Robek SAC, „Kościołowi w Polsce powiedz... Refleksja teologicznopastoralna”. Warszawa 2009, s. 443

Skreczko Adam, Bp Andrzej F. Dziuba, Chrześcijaństwo a kultura Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008, 323 s.

Skreczko Adam, Elżbieta Osewska, „Edukacja religijna w szkole katolickiej w Anglii i Walii w świetle Living and Sharing Our Faith. A National Project of Catechesis and Religious Education”. Tarnów 2008, Wydawnictwo Biblos, 453 s.

Olszewski Mieczysław, Christoph Böttigheimer, Johannes Hofmann (red.), „Autorität und Synodalität. Eine interdisziplinäre und interkonfessionelle Umschau nach ökumenischen Chancen und ekklesiologischen Desideraten”. Frankfurt am Main, Verlag Otto Lembeck 2008, 382 s.

Rostkowski Zbigniew, Antonino Leonelli, „Fermo posta. Paradiso”. Modena 2007, wyd. Tipo-Litografia Paltrinieri, s. 264

Stala Józef, Zbigniew Nosowski, „Parami do nieba. Małżeńska droga do świętości”. Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2004, 264 s.

Stala Józef, Bronisław Mierzwiński, Ewa Dybowska (red.), „Oblicze współczesnej rodziny polskiej”. Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, 195 s.

Pałubska Zofia, Janina Druszcz, „Świętość matki w hagiografii, nauczaniu i praktyce Kościoła katolickiego”, Olsztyn 2007, 342 s.

Tom do pobrania: