ROCZNIKI:

 

Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007


I. ARTYKUŁY

Ozorowski Edward, Nauka a pytania graniczne

Ozorowski Edward, Dziecko w aspekcie celu

Polak Wojciech, Duszpasterstwo powołań

Salij Jacek, Jak dzisiaj mówić o Kościele?

Kamiński Ryszard, Priorytetowe kierunki pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce

Proniewski Andrzej, Ostatnia Wieczerza Jezusa w kontekście żydowskiej uczty paschalnej

Zabielski Józef, Dydaktyka moralności – moralność dydaktyki

Kobylińska Zdzisława, Wychowanie moralne w kulturze pokus

Perzyński Andrzej, Życie duchowością dziecięctwa według Anzelma Gądka OCD (1884-1969)

Pałubska Zofia, Macierzyństwo duchowe w Kościele katolickim

Skreczko Adam, Ewangelizacja w rodzinie i przez rodzinę

Powichrowski Tomasz, Struktura formalna modlitwy eucharystycznej

Krahel Tadeusz, Od wileńskiej do białostockiej archidiecezji i metropolii

Kasabuła Tadeusz, Rozwój sieci kościołów parafialnych, rektoralnych i pomocniczych w archidiecezji w Białymstoku w latach 1945-1989


II. MATERIAŁY

Szot Adam, Kronika parafii Majewo autorstwa księdza Mieczysława Skrobota


III. SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Kasabuła Tadeusz, Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2006/2007

Proniewski Andrzej, Trzecie Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. „Politica senza religione? Laicità dello stato, appartenenze religiose e ordinamento giuridico”. 9-11.09.2007 Lugano (Szwajcaria)

Szot Adam, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Exodus – deportacje i migracje (wątek wschodni). Stan i perspektywy badań”

Zabielski Józef, Rec.: J. Piwowarczyk, „Bieda jako wyzwanie duszpasterskie w świetle nauczania Jana Pawła II”, Kraków 2007

Zabielski Józef, Biomedyczne problemy początków życia

Kobylińska Zdzisława, Rec.: J. Górniewicz, „Teoria wychowania (wybrane problemy)”, Olsztyńska Szkoła im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2007, s. 187

Stala Józef, Rec.: J. Szymczak, „Sakrament małżeństwa drogą wzrostu Kościoła. Urzeczywistnianie się Kościoła w sakramencie małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II w latach 1978-1987”, Wydawnictwo: „Fundacja Pomoc Rodzinie”, Łomianki 2001, s. 228

Stala Józef, Rec.: J. Stala, E. Osewska, „Fundamentalne podstawy i obszary katechezy rodzinnej”, Tarnów 2000, s. 187

Stala Józef, Rec.: B. Połeć, „Metodyka katechetyczna ks. Walentego Gadowskiego”, Wydawnictwo: Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie, Tarnów 2002, s. 231

Tom do pobrania: