ROCZNIKI:

 

Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006


I. ARTYKUŁY

Ozorowski Edward, Ofiara jako „primum principium" Eucharystii

Dziuba Andrzej F., Jezus Chrystus - eschatologiczny dar pełni czasu

Mierzwiński Bronisław, Parafia miejscem głoszenia ewangelii nadziei

Przybylski Andrzej, Świadczenie miłości i miłosierdzia w parafii

Powichrowski Tomasz, Elementy pojednania w liturgii eucharystycznej i mistagogia modlitw eucharystycznych o tajemnicy pojednania

Proniewski Andrzej, Kościół a świat. Recepcja i aktualność myśli Soboru Watykańskiego II

Zabielski Józef, Inspirująca rola katolików świeckich w budowaniu odpowiedzialnych struktur życia społecznego

Skreczko Adam, Rodzicielstwo jako dar i zadanie na podstawie nauczania prymasa Stefana Wyszyńskiego podczas Wielkiej Nowenny Tysiąclecia

Olszewski Mieczysław, Rodzina jako podmiot duszpasterstwa w świetle programów duszpasterskich Episkopatu Polski

Stala Józef, Implikacje historyczno-społeczne działalności duszpasterskiej i katechetycznej Kościoła w Polsce i Kościoła tarnowskiego w pierwszych latach po II wojnie światowej

Prokop Krzysztof R., Sakry i sukcesja święceń biskupich pasterzy Kościoła wileńskiego z drugiej oraz trzeciej tercji XVIII stulecia

Szot Adam, Ks. dr Witold Kuźmicki - proboszcz i dziekan dąbrowski (w latach 1936-1943)


II. SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Kasabuła Tadeusz, Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2005/2006

Ozorowski Edward, Rec.: Henry de Lubac, „Dramat humanizmu ateistycznego”, Kraków 2004, ss. 427

Dziuba Andrzej F., Rec.: Pontificio Consiglio per la Famiglia, „Famiglia e questioni etiche”, Edizioni Dehoniane, Bologna 2004, ss. 592

Dziuba Andrzej F., Rec.: Alfonso Lopez Trujillo, „Familia, vida y evangelizacion”, Editorial Verbo Divino, Estella (Navarra) 2000, ss. XXIV + 604

Dziuba Andrzej F., Rec.: „The Polish Cultural and Scientific Heritage at the dawn of the Third Millennium”, red. E. Szczepanik, London 2003, ss. 738 + ilustracje

do ustalenia, Rec.: Tadeusz Krahel, „Doświadczeni zniewoleniem. Duchowni archidiecezji wileńskiej represjonowani w latach okupacji sowieckiej (1939-1941)”, Polskie Towarzystwo Historyczne

Kasabuła Tadeusz, Rec.: M. Bendza, A. Szymaniuk, „Starożytne patriarchaty prawosławne, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, ss. 188

Skreczko Adam, Rec.: Józef Zabielski, „Wydobywanie dobra. Teologia chrześcijańskiego miłosierdzia, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, ss. 201

Stala Józef, Rec.: Andrzej Ślusarz, „Psychopedagogika rodziny księdza Piotra Poręby, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2003, ss. 176

Stala Józef, Rec.: Henryk Krzysteczko, „Pomoc w dojrzewaniu do miłości, małżeństwa i rodziny. Studium teologicznopastoralne”, „Powiernik Rodzin", Katowice 2000, ss. 412