ROCZNIKI:

 

Rocznik Teologii Katolickiej, t. IV, 2005


I. ARTYKUŁY

Ozorowski Edward, Personalizm chrześcijański

Gacka Bogumił, Godność osoby i godność Narodu

Zabielski Józef, Normatywny charakter nowego porządku światowego

Proniewski Andrzej, Implikacje protologiczne Tomasza z Akwinu

Ciereszko Henryk, Eucharystia w życiu i posłudze kapłańskiej księdza Michała Sopoćki

Skreczko Adam, Wychowanie chrześcijańskie w ujęciu księdza Michała Sopoćki

Kakareko Andrzej, Kościoły parafialne w Wilnie w świetle relacji o stanie diecezji i statutów synodów wileńskich (XVI-XVIII w.)

Kasabuła Tadeusz, Kanonicy koadiutorzy w kapitule katedralnej wileńskiej w okresie przedrozbiorowym

Pałubska Zofia, Duchowe przesłanie Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza w „kazaniu sejmowym” z 2 II 1919 roku

Szot Adam, Kongres Eucharystyczny w Archidiecezji Wileńskiej w 1931 roku

Prokop Krzysztof R., Sukcesja apostolska biskupów i arcybiskupów wileńskich oraz białostockich w XIX i XX stuleciu

Grzegorczyk Jarosław, Potrzeba nowej ewangelizacji


II. MATERIAŁY

Krahel Tadeusz, Materiały do dziejów budowy katedry w Białymstoku


III. SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Kasabuła Tadeusz, Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2004/2005

Kasabuła Tadeusz, Sprawozdanie z obchodów 50. rocznicy śmierci arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego "Między Wilnem a Białymstokiem" 14-15 czerwca 2005

Ozorowski Edward, Rec.: Poul Poupard, „W sercu Watykanu od Jana XIII do Jana Pawła II. Rozmowa z Marie - Joelle Guillaume, Katowice 2005, ss. 455

Skreczko Adam, Rec. P. J. Cordes, „Zagubione ojcostwo”, Pelplin 2005

Pałubska Zofia, Rec.: Ks. Michał Sopoćko, „Jezus – Król Miłosierdzia. Artykuły z lat 1936-1975”. Zebrał ks. A. Skreczko, Warszawa 2005, ss. 253