ROCZNIKI:

 

Rocznik Teologii Katolickiej, t. III, 2004


I. ARTYKUŁY

Ozorowski Edward, Ontyczne podstawy personalizmu

Zabielski Józef, Ewangelizacja w dobie religijnego zobojętnienia

Skreczko Adam, Rola Kościoła w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców

Olech Jolanta, Życie zakonne w Europie wobec zachodzących zmian politycznych

Pałubska Zofia, Chrześcijańskie doświadczenie mistyczne według sługi Bożego Wincentego Granata

Jurkowski Henryk, Teatr wobec sacrum - zarys problematyki

Baranowski Tomasz, Kontemplacja, interpretacja, stylizacja. Refleksje o przemianach gatunku mszy w dziejach muzyki europejskiej

Kimsza Radosław, I wszystko, co stworzył Bóg było piękne...

Szot Adam, Przejęcie przez władze państwowe ksiąg metrycznych w 1949 r. (w polskiej części archidiecezji wileńskiej)


II. MATERIAŁY

Kakareko Andrzej, Synod Biskupa Aleksandra Kotowicza z 1685 r.

Krahel Tadeusz, „Kronika" kościoła parafialnego w Różanymstoku z 1851 r.


III. SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Skreczko Adam, Sprawozdanie z VII Kongresu Teologów Polskich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin 12-15.09.2004

Proniewski Andrzej, Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Naukowego Karl Rahner i zagadnienie atropologii: problematyka i perspektywy Rzym 4-5 marca 2004

Kasabuła Tadeusz, Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2003/2004

Zabielski Józef, Rec.: Dietmar Mieth, „Was wollen wir können? Ethik im Zeitalter der Bioethik”, Freiburg 2002

Zabielski Józef, Rec.: Ks. Adam Skreczko, „Rodzina, Bogiem silna”, Białystok 2004, ss. 295

Kasabuła Tadeusz, Rec.: „Dwór, plebania,, rodzina chłopska. Szkice z dziejów wsi polskie XVII i XVIII wieku”, red. Magdalena Ślusarska, DiG, Warszawa 1998, ss. 185

Krahel Tadeusz, Rec.: S. G. Fil, „Rimsko-katoliczeskij prichod sw. Iosifa w Tjumeni (minuwszeje i nastojaszczeje)”, Izdatielstwo „Wektor Buk", Tjumeń 2004, ss. 88, ss. nlb. 8 z kolorowymi zdjęciami

Skreczko Adam, Rec.: „Catholic Education. European and Maltese Perspective. Church Schools' response to future challenges”, Floriana 2004, ss. 159