ROCZNIKI:

 

Rocznik Teologii Katolickiej, t. II, 2003


I. ARTYKUŁY

Ozorowski Edward, Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety

Zabielski Józef, Sytuacja rodziny w Polsce dziś

Skreczko Adam, Troska Kościoła katolickiego w Polsce o rodzinę po drugiej wojnie światowej

Morciniec Piotr, Etyczne granice transplantacji

Kasabuła Tadeusz, Początki Kościoła katolickiego łacińskiego na Białorusi


II. MATERIAŁY

Kakareko Andrzej, List pasterski biskupa wileńskiego Jerzego Radziwiłła z dnia 25 lutego 1582 r.

Krahel Tadeusz, „Kronika" kościoła farnego w Grodnie


III. SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Krahel Tadeusz, Międzynarodowa konferencja naukowa „Vyskupas Antanas Baranauskas: asmenybe ir aplinka" („Biskup Antoni Baranowski: osobowość i środowisko") Wilno, 21-22 listopada 2002 roku

Proniewski Andrzej, Sympozjum: „Uniwersytet i Kościół w Europie" Rzym, 18-20 lipca 2003 roku

Skreczko Adam, IV Światowe Spotkanie Rodzin: „Rodzina chrześcijańska - dobra nowina na trzecie tysiąclecie" Manila (Filipiny), 22-26 stycznia 2003 roku

Kasabuła Tadeusz, Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku (1 I 2002 - 30 IX 2003)

Zabielski Józef, E. Ozorowski, Dialogi o Bożym Miłosierdziu, Białystok 2003

Zabielski Józef, A. Skreczko, Troska Kościoła katolickiego w Polsce o małżeństwo i rodzinę w okresie Wielkiej Nowenny Tysiąclecia (1957-1966). Studium teologiczno-pastoralne, Białystok 2002

Kasabuła Tadeusz, Lietuvos istorijos šaltiniai, t. VI, Vyskupo Ignoto Jokûbo Masalskio kauno dekanato vizitacija 1782 m., oprac. Vytautas Jogėla, Katalikų Akademija, Vilnius 2001, ss. 943+XVI.

Skreczko Adam, Gerald O’Collins, Edward Farrugia, Leksykon pojęć kościelnych i teologicznych, przełożyli ks. Jan Ożóg S J, Barbara Żak, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002