ROCZNIKI:

 

Rocznik Teologii Katolickiej, t. I, 2002

Kasabuła Tadeusz, Prymas kardynał Wyszyński w archidiecezji w Białymstoku

Lewandowski Jerzy, Wskazania Prymasa Tysiąclecia dla narodu polskiego

Skreczko Adam, Troska Prymasa Tysiąclecia o rodzinę polską

Martyniuk Paisjusz, Duchowość Wschodu

Urbański Stanisław, Duchowość Kościoła Zachodniego

Nitkiewicz Krzysztof, Duchowość chrześcijańska w rozumieniu Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki

Kasabuła Tadeusz, Sprawozdanie z sympozjum „Duchowość chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu" (25-26 stycznia 2002 r.)

Kasabuła Tadeusz, Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku - sprawozdanie z działalności za rok 2001

Wojtecki Dariusz, Globalizacja w świetle katolickiej nauki społecznej