ROCZNIKI:


Rada naukowa

abp prof. dr hab. Edward Ozorowski (AWSD Białystok)
bp prof. dr hab. Valerio Lazzeri (FT Lugano),
ks. prof. dr hab. Anzolin Chiappini (FT Lugano),
ks. prof. dr hab. Bazyli Degórski (PUST Angelicum Rzym),
ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk (UKSW Warszawa),
ks. prof. dr hab. Manfred Hauke (FT Lugano),
ks. dr Tadeusz Kasabuła (UwB Białystok),
ks. prof. dr hab. Józef Kijas (PAMI Rzym),
ks. prof. dr hab. Emmanuel Lemana (UCAC Yaoundé),
ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO Opole),
ks. prof. dr hab. Andrus Narbekovas (VDU Kowno, Riomer Wilno),
dr hab. Elżbieta Osewska (UKSW Warszawa),
ks. prof. dr Noel O’Sullivan (SPCM Irlandia),
ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś (UPJPII Kraków),
ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda (KUL Lublin),
ks. prof. dr hab. Adam Skreczko (UKSW Warszawa),
ks. prof. dr hab. Hans Christian Schmidbaur (FT Lugano),
ks. prof. Joseph Wolinski (ICP Paryż),
ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec (PWT Wrocław),
ks. prof. dr hab. Józef Zabielski (UKSW Warszawa)