ROCZNIKI:

 

pierwsze kontakty

Rafałowska Elżbieta Agnieszka
La ricostruzione storiografica dei primi contatti tra la Comunità Ecumenica di Taizé e la Chiesa polacca

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 81-92