ROCZNIKI:

 

Sobór Watykański II

Dzikiewicz Daniel
The Dogmatic Constitution on the Church Lumen Gentium and Interpretation of Lk 1, 34 as the Expression of the Vow of the Eternal Virginity of Mary

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 25-37
 

Kasprzak Artur Antoni
„Rewolucja kopernikańska” na Soborze Watykańskim II? Analiza historyczno-teologiczna redakcji drugiego rozdziału Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, o Ludzie Bożym

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 39-52