ROCZNIKI:

 

duchowny

Piecyk Mariusz
Urząd duchowny w dialogu Kościoła rzymskokatolickiego z Kościołem ewangelicko-reformowanym

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 131-146
 

Olszewski Mieczysław
Blessed Michael Sopocko: A Zealous Pastor

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 23-35
 

Sierocka Iwona
Social Insurance for Religious and Clergy in Polish Legislation

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 115-124