ROCZNIKI:

 

kult Bożego Miłosierdzia

Zabielski Józef
Blessed Michael Sopocko: A Closer Look at the Mystery of Divine Mercy

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 53-67