ROCZNIKI:

 

encyklika Laudato si

Proniewski Andrzej
Theological issues in the ecological encyclical Laudato si

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 49-61