ROCZNIKI:

 

profesor Uniwersytetu im. Stefana Batorego

Olszewski Mieczysław
Blessed Michael Sopocko: A Zealous Pastor

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 23-35