ROCZNIKI:

 

Trójca Święta

Jagodziński Marek
Mother of the Communion of the Incarnation

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 167-181