ROCZNIKI:

 

człowiek podmiotem kultury i religii

Rabczyński Paweł
Culture and Religion

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 85-102