ROCZNIKI:

 

Joseph Ratzinger

Proniewski Andrzej
Józefa Ratzingera recepcja Soboru Watykańskiego II

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/1, 2013, s. 43-59
 

Proniewski Andrzej
Between Tradition and Modernity—Dogmatic Theology’s Correlative Task

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 63-84