ROCZNIKI:

 

pojednanie

Smykowski Krzysztof
Ecological Conversion and Its Pastoral Ministry as a Stipulation for True Reconciliation

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 7-17