ROCZNIKI:

 

orientacja metodologiczna

Wróblewska Walentyna
Humanistic paradigm in the research on studying

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 339-350