ROCZNIKI:

 

awangarda francuska

Młyńska Elżbieta
Painting Françoise Bürtz at the confluence of modernity and sacrum

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 237-259
 

Lorent Leszek
Et tua res agitur... – I ciebie rzecz dotyczy. Marcina Błażewicza studium ludzkiej wolności

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 119-128