ROCZNIKI:

 

ikona

Misijuk Tatiana
The multilayer composition of an iconostasis

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 221-236
 

Grzegorczyk Anna
The beauty of an icon as absolute cognition

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 175-190