ROCZNIKI:

 

stworzenie

Bielawska Anna
Antropologiczne podstawy doskonałości chrześcijanina według nauczania biskupa Edwarda Kisiela

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 7-32
 

Dzikiewicz Daniel
The verse of Gen 1, 1: a subordinate or principal clause? A Contribution to the Discussion on the Syntax of the First Sentence of the Hebrew Bible

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 9-18