ROCZNIKI:

 

technologie informacyjno-komunikacyjne: możliwości i zagrożenia

Kienig Anna
Modern Technology as the New Context of Child Development: Opportunities and Threats

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 161-176