ROCZNIKI:

 

relacje rodzinne

Kramkowska Emilia
Sad Senility: Domestic Violence Against the Elderly

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 125-140