ROCZNIKI:

 

służba

Sychowicz Krzysztof
Działania władz komunistycznych wobec Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 201-216
 

Wojtkun Jarosław
Archbishop Zygmunt Zimowski’s Contribution to Shaping Health Care as a Guardian and Servant of Life

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 65-79