ROCZNIKI:

 

hinduizm

Proniewski Andrzej
Interreligious Dialogue in Jesus Christ

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 21-40