ROCZNIKI:

 

powołanie człowieka do istnienia

Pyźlak Grzegorz
Marriage as a vocation

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 161-178