ROCZNIKI:

 

duszpasterstwo młodzieży

Lipiec Dariusz
The implications of the teaching of Pope Francis for youth ministry during World Youth Day in Krakow

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 137-147