ROCZNIKI:

 

dobro

Zadykowicz Tadeusz
Moral boundaries of beauty

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 125-135
 

Węcławska-Lipowicz Weronika
Creator or author. Norwid’s concept of beauty, art and artist or the arts creating process

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 291-302