ROCZNIKI:

 

motywy wiarygodności Objawienia chrześcijańskiego

Ciereszko Henryk
Veritative argument against the life and thought of Edith Stein

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 55-77