ROCZNIKI:

 

uwarunkowania polskie

Zając Marian
A quarter-century-old publication of the Catechism of the Catholic Church in the context of Polish catechesis

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 39-53