ROCZNIKI:

 

doświadczenie

Proniewski Andrzej
Wiara fundamentem pewności poznania

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 9-13
 

Kobyliński Andrzej
Is atheism winning in Europe? The future of Christianity in the Western world

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 79-93
 

Grzegorczyk Anna
The beauty of an icon as absolute cognition

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 175-190