ROCZNIKI:

 

kryzys medycyny

Pużyński Stanisław
Eutanazja – refleksje psychiatry

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 77-93