ROCZNIKI:

 

komórki macierzyste

Wójcik Piotr
La clonazione umana nella letteratura bioetica italiana. Il fatto biologico. Lo scopo riproduttivo e terapeutico

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 125-136
 

Ratajczak Mariusz Z.
Komórki macierzyste i ich potencjalne wykorzystanie w klinice

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 95-107
 

Dulak Józef
Medycyna regeneracyjna w świetle relacji między nauką a religiami

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 41-49