ROCZNIKI:

 

autonomia bytu osobowego

Zabielski Józef
Personalistyczny normatyw bioetyki

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 109-123