ROCZNIKI:

 

nawrócenie

Drożdżewicz Piotr
Misyjne przeobrażenie Kościoła i nawrócenie duszpasterstwa w świetle adhortacji Evangelii gaudium

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 9-34
 

Adamczyk Dariusz
Przesłanie dotyczące grzechu i nawrócenia w „Dziejach Apostolskich”

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 23-34
 

Smykowski Krzysztof
Ecological Conversion and Its Pastoral Ministry as a Stipulation for True Reconciliation

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 7-17