ROCZNIKI:

 

Joseph Ratzinger/Benedict XVI

Proniewski Andrzej
Józefa Ratzingera recepcja Soboru Watykańskiego II

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/1, 2013, s. 43-59