ROCZNIKI:

 

nauczanie

Misiaszek Kazimierz
„Być solą ziemi” jako zadanie katechetyczne

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 97-106
 

Mąkosa Paweł
State school as an entity providing Catholic Religious Education?

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 7-18
 

Szczecina Grzegorz Kamil
Bl. Fr. Jerzy Popieluszko’s Patriotic Model: St. Maximilian M. Kolbe, the Martyr of Auschwitz-Birkenau

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 19-31
 

Zając Marian
Educational Possibilities in Contemporary Schools

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 101-114
 

Kluz Marek
Miłość jako prawo Nowego Przymierza w świetle Deus caritas est Benedykta XVI

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 205-218