ROCZNIKI:

 

wola

Zatwardnicki Sławomir
Niepokalane Poczęcie. Czy łaska Odkupienia działa wstecz?

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 61-85
 

Zatwardnicki Sławomir
Przebóstwienie w perspektywie teologii i mistyki. Synteza dwóch mądrości „bez zmieszania i bez rozdzielania”

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 193-220
 

Dzikiewicz Daniel
The verse of Gen 1, 1: a subordinate or principal clause? A Contribution to the Discussion on the Syntax of the First Sentence of the Hebrew Bible

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 9-18