ROCZNIKI:

 

Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu

Olszewski Mieczysław
Teologia pastoralna w przededniu święceń kapłańskich bł. ks. Michała Sopoćki

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 107-124