ROCZNIKI:

 

objawienia miłosierdzia Bożego dane św. Faustynie

Ciereszko Henryk
Objawienia prywatne jako wyzwanie duszpasterskie

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 125-139