ROCZNIKI:

 

Euzebiusz z Cezarei

Degórski Bazyli
„Wstęp” św. Hieronima do jego przekładu „Kroniki” Euzebiusza z Cezarei

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 141-153