ROCZNIKI:

 

wartości fundamentalne

Wnorowski Henryk
Antropologiczne granice ekonomii

Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 105-115